MK proponuje zmianę rozporządzenia dot. kalkulacji współczynnika energochłonności

6 sierpnia 2020, 15:50
840_472_matched__q6m938_WhatsAppImage20200124at10.41.52-3
Fot. Energetyka24
Energetyka24
Energetyka24

Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt zmiany rozporządzenia dot. obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej na potrzeby kwalifikacji odbiorcy jako przemysłowego. Projektowana modyfikacja uwzględnia w obliczeniach ulgę w opłacie kogeneracyjnej.

Na podstawie ustawy o OZE minister właściwy do spraw energii określa, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. Przepisy dotyczące ulgi dla obiorców przemysłowych różnicują pozycję tych odbiorców w stosunku do ilości energii objętej ulgą w zależności od poziomu ich energochłonności.

Z uwagi na wprowadzenie w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji mechanizmów ulgi w opłacie kogeneracyjnej dla odbiorcy przemysłowego, powstała potrzeba dostosowania rozporządzenia do zgodności z systemem ulg dla przemysłów energochłonnych - podkreśliło w uzasadnieniu projektu Ministerstwo Klimatu. Chodzi o uwzględnienie w kalkulacjach ulgi kogeneracyjnej.

Jak zauważa ministerstwo, proponowane przepisy rozszerzają katalog obowiązków i opłat nałożonych na odbiorców o system wspierający energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji, który należy uwzględnić przy obliczaniu współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, a które odbiorca poniósłby gdyby nie korzystał z ulg. 

MK przypomniało też, że pomoc dedykowana jest do sektorów, których konkurencyjna pozycja jest zagrożona ze względu na intensywność zużycia przez nie energii elektrycznej i ich ekspozycję z tytułu transakcji międzynarodowych. (PAP)

PAP - mini

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24