Reklama

Górnictwo

Tauron będzie walczyć ze smogiem. "Niska emisja na celowniku"

  • Płyta nagrobna Władysława Andersa pod Monte Cassino- fot. Wikipedia
    Płyta nagrobna Władysława Andersa pod Monte Cassino- fot. Wikipedia

Spółka Tauron Ciepło przygotowuje się do inwestycji, służących ograniczeniu tzw. niskiej emisji - jednego z największych problemów ekologicznych woj. śląskiego, wynikającego głównie z nieefektywnego spalania węgla w domowych piecach. 

W tym roku spółka przygotuje dokumentację projektową dotyczącą budowy sieci ciepłowniczych na terenach dotkniętych problemem niskiej emisji. Pozwoli to na określenie zakresu inwestycji i przebiegu sieci oraz oszacowanie kosztów przedsięwzięcia – podała w poniedziałek firma. 

Przedsięwzięcie ma wpisać się w koordynowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program służący poprawie jakości powietrza w regionie. Nabór wniosków do tego programu ma ruszyć w drugim kwartale tego roku. Budżet całego programu „kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko–dąbrowskiej” wyniesie ok. 1 mld zł.

Działania spółki Tauron Ciepło mają być jednym z elementów programu. W kwietniu wśród mieszkańców osiedli aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, gdzie planowana jest budowa sieci ciepłowniczej, zostanie przeprowadzona akcja informacyjna. Mieszkańcy otrzymają ulotki i list informujący o planowanych pracach projektowych dotyczących budowy sieci i związanych z tym możliwościach podłączenia w mieszkaniach centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

„Projektowanie i wybudowanie przez nas sieci ciepłowniczej na terenach objętych niską emisją niewątpliwie ułatwi mieszkańcom ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych wybudowania wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w mieszkaniach, a także termomodernizacji budynku” – wskazał prezes spółki Tauron Ciepło Jacek Uhryn.

O unijne środki związane ze zmianą sposobu ogrzewania mogą starać się spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, że w skali kraju z woj. śląskiego pochodzi ok. 40 proc. niskiej emisji. Jednocześnie region ten zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem produkcji i sprzedaży energii cieplnej (to 15,9 proc. krajowej sprzedaży energii cieplnej dostarczanej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej). 

Przygotowany przez WFOŚiGW program obejmuje terytorialnie cały subregion centralny woj. śląskiego. Przewidziano w nim trzy tzw. poddziałania: wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (pula środków 30,4 mln euro), efektywną dystrybucję ciepła i chłodu (pula 186,6 mln euro) oraz promowanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej (z pulą 23,8 mln euro).

W pierwszym z tych działań chodzi przede wszystkim o głęboką termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z budową lub przebudową wewnętrznych instalacji odbiorczych ciepła oraz likwidacją dotychczasowych indywidualnych źródeł ogrzewania: pieców i lokalnych kotłowni. Tutaj projekty mogą zgłaszać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe lub działający na ich rzecz dostawcy usług energetycznych. 

Drugie działanie skierowane jest do firm zajmujących się dystrybucją ciepła i/lub chłodu i dotyczy budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnych do istniejących odbiorców (głównie na cele komunalno-bytowe).

W trzecim działaniu, również ukierunkowanym na właścicieli infrastruktury ciepłowniczej, chodzi o wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę sieci dystrybucyjnych w celu podłączenia nowych odbiorców (budynki nie posiadające dotąd źródeł ciepła) lub przyszłych odbiorców (tereny rozwojowe miast).

Tauron Ciepło zrealizował w ostatnich latach wiele inwestycji wzmacniających niezawodność dostaw ciepła w regionie. Niedawno, kosztem ok. 66 mln zł spółka uruchomiła w Katowicach trzy nowe kotły, dysponujące możliwością zamiennego zasilania zarówno gazem ziemnym, jak i olejem opałowym.

W połowie roku w zakładzie wytwarzania w Tychach ma rozpocząć się eksploatacja nowego bloku ciepłowniczego, który będzie podstawowym źródłem dostaw ciepła dla tego ponad 130-tysięcznego miasta. Kończy się tam rozpoczęta ponad dwa lata temu, warta 618,5 mln zł, budowa nowego bloku ciepłowniczego o mocy 58 megawatów elektrycznych i 86 megawatów cieplnych.

Firma inwestuje też w sieci – w ciągu ostatnich trzech lat m.in. za prawie 148 mln zł zmodernizowała system ciepłowniczy w czterech miastach Zagłębia Dąbrowskiego: Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Będzinie i Czeladzi. Był to największy tego typu projekt w regionie. W sumie przebudowano 32 km podziemnej sieci ciepłowniczej i zewnętrznych instalacji odbiorczych, zmodernizowano 8 km sieci naziemnej oraz wybudowano 280 nowych indywidualnych węzłów ciepłowniczych.

W końcu ubiegłego roku Tauron Ciepło zakończył inny duży projekt modernizacyjny – kosztem ok. 50 mln zł połączono istniejące odcinki sieci ciepłowniczych w Siemianowicach Śląskich, Katowicach i Chorzowie. Umożliwia to m.in. rozszerzenie skali dostaw ciepła oraz wyłączenie części kotłów w jednej z ciepłowni. Inwestycja objęła budowę prawie 1,5 km nowych sieci oraz modernizację i przebudowę 3 km istniejących.

Tauron Ciepło należy do największych spółek ciepłowniczych w kraju. Dostarcza ciepło do ok. 700 tys. odbiorców. 

Zobacz także: Śląsk będzie walczyć ze smogiem

PAP - mini

Reklama

Komentarze

    Reklama