Reklama

Górnictwo

Rosną szanse Enei na przejęcie Bogdanki

  • Fot. Łukasiewicz - PIAP
    Fot. Łukasiewicz - PIAP
  • Fot. Sébastien Bertrand
    Fot. Sébastien Bertrand

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LW „Bogdanka” nie podjęło zaproponowanej przez Radę Nadzorczą uchwały, która miała skutkować ograniczeniem prawa głosu dla nowych udziałowców. Grupa Enea, zainteresowana przejęciem lubelskiej kopalni, już zapowiedziała wniosek o odwieszenie postępowania przed UOKiK (który musi wyrazić zgodę na transakcję) oraz wydłużenie zapisów na akcje.

„Podjętą dziś przez akcjonariuszy Bogdanki decyzję oceniamy bardzo pozytywnie. Potwierdza ona fakt, że jesteśmy najlepszym możliwym inwestorem dla lubelskiej kopalni, który może zagwarantować jej dalszy rozwój w bardzo trudnych dla branży wydobywczej warunkach rynkowych. Nasze stanowisko podzielają eksperci, analitycy, ale także Zarząd i Pracownicy Bogdanki oraz – jak się dziś okazało – także dotychczasowi właściciele firmy” - mówi Dalida Gepfert, wiceprezes Enei.

Przypomnijmy, że kilka dni po ogłoszeniu wezwania na akcje LW, Rada Nadzorcza spółki zaproponowała zmiany w statucie, które de facto pozbawiłyby Eneę możliwości wpływu na funkcjonowanie kopalni. W myśl projektu uchwały, przedłożonego NWZ, żaden z nowych akcjonariuszy nie mógłby wykonywać na walnym zgromadzeniu więcej, niż 10% ogólnej liczby głosów. „(…) Podejmując tę uchwałę [o zwołaniu NWZ w przedmiotowej sprawie, przyp. red.]Rada Nadzorcza kierowała się troską o interes akcjonariuszy spółki w kontekście wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszonego przez Enea S.A. Rada Nadzorcza wzięła pod uwagę, iż wezwanie nie obejmuje wszystkich akcji spółki a cena w wezwaniu jest minimalną cena dopuszczoną przez prawo w takiej sytuacji. Rada Nadzorcza wzięła również pod uwagę fakt niedawnego wypowiedzenia przez spółkę z grupy Enea długoterminowego kontraktu na dostawę węgla przez „Bogdankę”, co miało negatywny wpływ na cenę akcji Spółki” - uzasadniał Witold Daniłowicz, przewodniczący Rady Nadzorczej LW.

Po korzystnych rozstrzygnięciach NZW, aby transakcja się powiodła muszą zostać spełnione jeszcze dwa warunki: pierwszym jest złożenie przez akcjonariuszy Bogdanki zapisów na co najmniej 16 520 016 akcji, natomiast drugim zgoda UOKiKu na transakcję - postępowanie zostało zawieszone z powodu wspomnianej propozycji RN. Rzecznik Enei, Sławomir Krenczyk, poinformował dzisiaj, że spółka zwróci się o jego wznowienie oraz wydłużenie zapisów.

Fot. Twitter

Zobacz także: Tauron: Awarie i remonty wyłączyły z użytku 52% mocy wytwórczej

Zobacz także: Grupa Azoty pomoże sektorowi górniczemu

Reklama

Komentarze

    Reklama