"Polityka Energetyczna Polski 2040" zaktualizowana. Duża rola offshore i atomu

8 września 2020, 11:12
840_472_matched__q294mx_1080pxMichaKurtykaatEuropeanEconomicCongress201733801241133-2
Fot. Ministerstwo Klimatu

"Transformacja będzie obejmować wiele sektorów, jednak to energetyka odgrywa szczególnie ważną rolę w procesie przeciwdziałania zmianom klimatycznym" – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka.

"Transformacja będzie obejmować wiele sektorów, jednak to energetyka odgrywa szczególnie ważną rolę w procesie przeciwdziałania zmianom klimatycznym" – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka.

"Zaktualizowana "Polityka energetyczna Polski do 2040 r." uwzględnia to w swoich założeniach, na równi z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, sprawiedliwej transformacji, odbudowy po pandemii koronawirusa, stabilnego rynku pracy, trwałego rozwoju gospodarki i wzmocnienia jej konkurencyjności" – stwierdził Kurtyka.

„W PEP2040 podejmowane są strategiczne decyzje inwestycyjne, mające na celu wykorzystanie krajowego potencjału gospodarczego, surowcowego, technologicznego i kadrowego oraz stworzenie poprzez sektor energii dźwigni rozwoju gospodarki” – powiedział szef resortu klimatu.

Jak podkreślił Michał Kurtyka, minister klimatu, Polska stoi przed wyzwaniem zbudowania nowego systemu energetycznego w najbliższym 20-leciu. Nie tylko dlatego, że tego wymaga zielona transformacja, ale również dlatego, że gospodarka musi mieć bezpieczne źródło produkcji energii elektrycznej, także takie, które jest niezależne od warunków pogodowych.

"Zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii do przemysłu i odbiorców, jest nieodzownym elementem przyciągającym inwestycje w kraju" – dodał.

W 2040 r. ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę odegra w tym procesie wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej. Będą to dwa strategiczne nowe obszary i gałęzie przemysłu, które zostaną zbudowane w Polsce.

"To szansa na rozwój krajowego przemysłu, rozwój wyspecjalizowanych kompetencji kadrowych, nowe miejsca pracy i generowanie wartości dodanej dla krajowej gospodarki" – wyjaśnił minister.

Szef resortu klimatu zwrócił także uwagę, że równolegle do wielkoskalowej energetyki, rozwijać się będzie energetyka rozproszona i obywatelska – oparta na lokalnym kapitale.

"W ostatnim czasie kołem zamachowym rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce stała się fotowoltaika, która jest najszybciej rozwijającym się sektorem OZE w Polsce, co związane jest z postępującym spadkiem kosztów i systemem wsparcia" - poinformował.

Jak dodał minister Kurtyka, transformacja wymaga również zwiększenia wykorzystania technologii OZE w wytwarzaniu ciepła i zwiększenia wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

O ile fotowoltaika faktycznie rozwija się bardzo dynamicznie w naszym kraju, to w zastoju jest sektor energetyki wiatrowej. Inwestycje w tym zakresie  gwałtownie zatrzymały się po wprowadzeniu w 2016 roku jednej z najbardziej restrykcyjnych ustaw odległościowych w Europie.

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
SPECJALISTA
czwartek, 10 września 2020, 11:34

Plany zupełnie oderwane od rzeczywistości. Spółka państwowa PGE J1 powstała w 2010 r. Była odpowiedzialna za wybudowanie elektrowni atomowej do 2020 r. Ani jedna elektrownia atomowa nie powstała tylko były wypłacane pensje. Zaznaczam, że Polska nie wypełniła zobowiązań UE na rok 2020 r. w którym było zapewnienie że 15% energii ze źródeł odnawialnych.

Tweets Energetyka24