PKN Orlen zaprzestaje używania rtęci w Czechach

4 grudnia 2017, 16:29
Fot. PKN Orlen
Energetyka24
Energetyka24

Od początku grudnia, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej ORLEN, czeska spółka SPOLANA dostosowała się do wymagań określonych w przepisach prawa czeskiego i europejskiego, całkowicie zaprzestając stosowania rtęci w swoich zakładach produkcyjnych. Jednocześnie, we współpracy z organami samorządowymi i Ministerstwem Środowiska, Spolana rozpoczęła proces rekultywacji środowiska naturalnego na terenie zakładu. 

Dzięki zamknięciu instalacji elektrolizy Spolana, spełnia wymogi decyzji Komisji Europejskiej, zgodnie z którą kraje Wspólnoty zobowiązane są do zaprzestania prowadzenia procesu elektrolizy metodą rtęciową. Produkcja polichlorku winylu (PCW), podstawowego surowca do wytwarzania szerokiej gamy produktów, takich jak materiały budowlane i włókiennicze, którego jedynym producentem w Republice Czeskiej jest Spolana, będzie kontynuowana. – W tym roku zakończyliśmy przygotowania do uruchomienia nowego procesu produkcji PCW, który stopniowo wdrażamy. Zmiana ta nie będzie miała najmniejszego wpływu na jakość ani bezpieczeństwo – wyjaśnia Karel Pavlíček, Dyrektor Generalny Spolany. 

Zobacz także: Sądowy przeciwnik Orlenu premierem Czech? [KOMENTARZ]

Do tej pory chlor, niezbędny do wytwarzania półproduktu EDC, powstawał w procesie elektrolizy z wykorzystaniem rtęci. Obecnie etap ten został zastąpiony bezpośrednim zakupem EDC, co zapewnia ciągłość produkcji PCW z pełnym wykorzystaniem mocy wytwórczych. 

Część terenu produkcyjnego, na którym znajdowała się instalacja wykorzystująca technologię rtęciową, zostanie wkrótce poddana procesom rekultywacji. Przygotowania w tym zakresie rozpoczęły się natychmiast po zakończeniu produkcji, w oparciu o projekt zatwierdzony przez władze samorządowe. – Łączne nakłady inwestycyjne na zakończenie pracy instalacji elektrolizy i przeprowadzenie prac rekultywacyjnych wynoszą około 160 milionów CZK. Proces ten powinien zostać zakończony w ciągu najbliższych dwóch lat – mówi Karel Pavlíček. 

Zaprzestanie stosowania rtęci w produkcji to kolejny istotny krok w prowadzonym procesie redukcji oddziaływania Spolany na środowisko naturalne. – Już dziś spełniamy wszystkie limity emisji, przeznaczając jednocześnie kolejne dziesiątki milionów koron na ochronę środowiska. W przyszłym roku zamierzamy rozpocząć budowę nowego bloku energetycznego opalanego gazem, który w 2019 r. ma zastąpić istniejącą elektrownię zasilaną węglem brunatnym. To pozwoli nam jeszcze bardziej ograniczyć wpływ naszej działalności produkcyjnej na środowisko naturalne – podsumował Karel Pavlíček.

Spolana uczestniczy również w inicjatywach wspierających otaczające środowisko. Od trzech lat spółka angażuje się w proces zarybiania rzeki Łaby narybkiem karpia. We współpracy z organizacją ALKA Wildlife, Spolana opiekuje się parą sokołów wędrownych gniazdujących na terenie jej zakładu. Okolice zakładu produkcyjnego, w szczególności końcowa komora zbiornika oczyszczalni, są popularną przystanią dla wielu chronionych i zagrożonych gatunków zwierząt. O czystości miejsca świadczy obecność wydry rzecznej, cyraneczki i zimorodka, czyli zwierząt bardzo wrażliwych na jakość środowiska. 

SPOLANA a.s. jest jedną z największych firm chemicznych w Czechach i jedynym producentem PCW i kaprolaktamu w kraju. Wytwarza również wodorotlenek sodu, siarczan amonu i kwas siarkowy. Obecnie firma zatrudnia ponad 700 osób. Od 2016 r. właścicielem Spolany jest Unipetrol. 

Zobacz także: Czyżewski: Polska może produkować elektroauta dla Chin [SKANER]

 

kn/Orlen

 

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24