PGNiG: fuzja z Orlenem i Lotosem zapewni bezpieczeństwo energetyczne Polski

27 sierpnia 2021, 15:01
fot. www.pgnig.pl
Fot. PGNiG
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


Staramy się zapewnić szeroki i konkurencyjny dostęp do gazu poprzez działania inwestycyjne i handlowe, a także walcząc w sądzie o objęcie Nord Stream 2 prawem unijnym – powiedział Artur Cieślik, wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. strategii i regulacji w trakcie Forum Wizja Rozwoju, które odbywa się w dniach 26-27 sierpnia w Gdyni.

Artur Cieślik wziął udział w panelu „Polska droga do zielonej energii – budowa koncernu multienergetycznego ORLEN-LOTOS-PGNiG”, podczas którego dyskutowano o korzyściach, jakie płyną z połączenia tych trzech podmiotów. „PGNiG zajmuje się przede wszystkim wydobyciem, magazynowaniem i dystrybucją gazu. Sektorem, w którym również mamy najsilniejsze kompetencje jest ciepłownictwo. W ramach multienergtycznego koncernu nasze doświadczenia będą komplementarne do elementów wnoszonych przez pozostałe spółki” – mówił Artur Cieślik.

Podkreślił jednocześnie, że w świecie biznesu wielkość na znaczenie. Dzięki połączeniu Orleniu, Lotosu i PGNiG, a także przejętej już wcześniej przez Orlen Energi, nowo utworzona firma będzie mogła stabilnie rozwijać się w kierunku wyznaczonym przez regulacje europejskie. „Zwiększanie presji na dekarbonizację powoduje, że widzimy znaczącą rolę gazu ziemnego jako paliwa przejściowego. Paliwa, które pozwala zapewniać stabilne źródło energii zarówno w sektorze elektroenergetycznym, jak i ciepłowniczym” – powiedział Artur Cieślik.

Połączenie bilansów trzech dużych firm pozwoli utworzyć koncern bardziej stabilny pod względem finansowym, zdolny do szeroko zakrojonych działań inwestycyjnych. „Dzięki temu będziemy mogli także w szerszy sposób podejść do dywersyfikacji dostaw gazu” – mówił Artur Cieślik. Podkreślił jednocześnie, że już obecnie PGNiG stara się zapewnić dostęp do tego surowca poprzez ambitne działania inwestycyjne i handlowe. Jako przykłady podał rozbudowywany terminal LNG w Świnoujściu czy realizowany obecnie gazociąg Baltic Pipe. Z kolei budowa interkonektorów z Litwą i ze Słowacją pozwoli wejść PGNiG na rynki, na których nie jest jeszcze obecne. To ostatnie działanie będzie możliwe w dużej mierze dzięki zasobom nowo utworzonego koncernu.

Jednocześnie firma stara się zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne na drodze prawnej. Artur Cieślik mówił o wyroku wydanym 25 sierpnia w Düsseldorfie przez niemiecki Wyższy Sąd Krajowy, który praktycznie uniemożliwia rosyjskiej spółce Gazprom uzyskanie monopolu na przesyłanie gazu rurociągiem Nord Stream 2. „To nasz sukces, wraz z firmą od nas zależną - PGNiG Supply & Trading (PST) doprowadziliśmy do tego, że odmówiono derogacji na rzecz Nord Stream 2. Projekt ten będzie musiał podlegać pełnemu prawodawstwu Unii Europejskiej” – powiedział Artur Cieślik.

Reklama
Reklama

Derogacja to uchylenie normy prawnej. Operator rurociągu Nord Stream 2 złożył wniosek o uchylenie przepisów europejskiego III Pakietu Energetycznego. Sąd się na to nie zgodził (potwierdzając już wcześniej wydane w tej sprawie wyroki), stwierdzając, że Nord Stream 2 nie spełnia podstawowej przesłanki uprawniającej do ubiegania się o derogację. Nie został bowiem wybudowany przed wejściem w życie nowelizacji Dyrektywy Gazowej, czyli majem 2019 roku.

PAP - mini

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 2
rob ercik
piątek, 27 sierpnia 2021, 18:36

Tik tak, normalnie monopol ma się nijak do konkurencyjności, ale tu jest Polska ... pięknym przykładem na to ze ten Pan sie myli sa spółki węglowe

Kiks
niedziela, 29 sierpnia 2021, 19:22

Nie przynudzaj. Jak tam austriackie morze?

Tweets Energetyka24