Szymczak: Wielkie wyzwania przed polskim ciepłem systemowym

1 lutego 2018, 10:03

W rozmowie z Energetyka24, Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, przedstawił główne wyzwania jakie stoją przed polskim ciepłem systemowym.

Wyzwaniem jest nowa dyrektywa dotycząca uprawnień do emisji CO2. Nowe uregulowania zaczną funkcjonować od 2020 r. Udało się dla ciepłownictwa systemowego utrzymać udział [darmowych uprawnień - przyp. red.] na poziomie 30%, który będzie nieznacznie zmniejszany do 2030 r. Niemniej uprawnienia trzeba będzie dokupywać.

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24