Orlen bada możliwości produkcji paliwa z glonów

23 listopada 2017, 17:03
Fot. PKN Orlen

Stacja doświadczalna hodowli glonów, która powstała na terenie rafinerii PKN Orlen w Płocku (Mazowieckie) przeszła rozruch technologiczny. Wytypowano też szczepy glonów olejowych i taksonów okrzemek do hodowli w ramach projektu wytwarzania biopaliw drugiej generacji.

Jak poinformował PKN Orlen, w najbliższym czasie planowany jest kolejny etap badań, który będzie polegał m.in. na hodowli szczepów glonów z wykorzystaniem wód powstających w procesach technologicznych oraz gazu bogatego w dwutlenek węgla, a pochodzącego z instalacji produkcyjnych.

„Według naszej wiedzy, jest to jedyny tego typu projekt w Polsce, który posłuży do oceny, czy możliwa będzie implementacja technologii wytwarzania biopaliw z alg w warunkach pracy rafinerii” – podkreślił płocki koncern, odpowiadając na pytania PAP. Dodał, iż chodzi o produkcję biopaliw drugiej generacji m.in. z oleju pozyskanego z glonów i okrzemek.

PKN Orlen zaznaczył, że „wyprodukowany doświadczalnie w płockiej rafinerii olej z tych surowców będzie badany pod kątem produkcji estrów, jak również biokomponentów syntetycznych”. „Badaniom poddane zostaną dodatkowo wytłoczyny glonowe w kierunku ich zgazowania i fermentacji biogazowej” – wyjaśniła spółka.

Według PKN Orlen, po przeprowadzeniu wszystkich planowanych badań możliwa będzie ocena, jak zastosowana technologia może przyczynić się do realizacji przez płocki koncern celów nakreślonych przez projekt dyrektywy RED II. „Dyrektywa ta promuje algi, umieszczając je na liście surowców, które powinny być wykorzystane do produkcji energii ze źródeł odnawialnych” – przypomniała spółka.

PKN Orlen podkreślił, że prace badawcze, których wynikiem jest wytypowanie odpowiednich szczepów glonów olejowych i taksonów okrzemek, jakie będą hodowane na stacji doświadczalnej w warunkach zakładu produkcyjnego, prowadzone były na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

„Uczelnie w Polsce prowadziły dotychczas projekty hodowli alg, niemniej jednak badania dotyczyły innych dziedzin gospodarki” – zwrócił uwagę płocki koncern. Spółka zaznaczyła, iż do realizowanego tam projektu wybrano partnerów posiadających bogate doświadczenie w hodowli glonów, chociaż dotąd obejmowały one inne ich zastosowanie.

W Polsce najczęstszym obecnie dodatkiem do benzyny jest etanol, a do oleju napędowego - estry kwasów tłuszczowych FAME.

W przypadku glonów, istotny jest duży ich przyrost w stosunku do roślin lądowych, a w efekcie możliwość uzyskiwania większej ilości biomasy, służącej np. do wytwarzania biogazu, a także oleju wykorzystywanego do wytwarzania biopaliw, pozbawionych związków siarki. Do swego wzrostu glony potrzebują dużych ilości dwutlenku węgla, co przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych może być wykorzystywane jako sposób redukcji emisji tego gazu do atmosfery.

Zobacz także: OPEC: część kartelu spotkała się nieformalnie w Boliwii

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
rekin
piątek, 24 listopada 2017, 22:23

za Gierka mieliśmy plankton roślinny przetwarzać na jedzenie, skończyło się upadkiem pezetpeer, za Kaczyńskiego glony na paliwo, no upadek już blisko...

Tweets Energetyka24