Mazur: nowe prawo o biopaliwach zahamuje wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych

1 grudnia 2017, 12:08
Fot. Pixabay

Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, wypowiedział się dla serwisu Energetyka24 w sprawie nowelizacji ustawy o ustawy o biokomponenetach i biopaliwach ciekłych, którą przyjął Sejm. Jego zdaniem, zmiany te zahamują wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w transporcie.

"Polska jest zobligowana do wprowadzenia 10-proc. udziału energii odnawialnej zużywanej w transporcie do 2020 r., co wynika z dyrektywy Komisji i Rady 2009/28/WE. Właśnie w tym celu wprowadzony został Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW), który zobowiązuje producentów, importerów i sprzedawców do stopniowego zwiększania udziału biopaliw w ogólnej konsumpcji" - powiedział Mazur.

"Nowelizacja ustawy o biokomponenetach i biopaliwach ciekłych zahamuje wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, gdyż umożliwi obejście NCW. Doprowadzi to do zmniejszenia zużycia biopaliw i biokomponentów, co z pewnością uderzy w branżę produkującą dodatki do paliw, która od jakiegoś czasu zwiększała swoje moce wytwórcze, by zaspokoić większy popyt. Udział zużycia ekologicznych paliw miał bowiem wzrastać, a nie spadać" - dodał.

"W opinii PSPA droga do niskiej emisji w transporcie wiedzie przez dywersyfikację źródeł energii. Celem nadrzędnym jest redukcja zanieczyszczeń, którą wspomaga zarówno elektromobilność, paliwa gazowe, jak i biopaliwa" - podkreślił.

Zobacz także: ABW uderzyło w nielegalny obrót paliwami

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24