JSW nie wypłaci dywidendy, zysk za 2019 r. przeznaczy m.in. na kapitał zapasowy

30 czerwca 2020, 16:11
Jastrzebie-JSW-kryzys-2
Fot. JSW

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydowało, by zysk wypracowany w 2019 r. w wysokości ok. 330,41 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy oraz pokrycie strat - podała spółka w podjętych przez ZWZ uchwałach.

Na kapitał zapasowy ma trafić kwota 259,27 mln zł. Na pokrycie straty netto powstałej w „Innych całkowitych dochodach” trafi kwota 33,57 mln zł, a pokrycie straty netto powstałej na dzień pierwszego zastosowania MSSF 16 „Leasing” kwota 37,57 mln zł.

Wcześniej, zarząd JSW podawał, że nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2019 rok.

Decyzję uzasadniono: ogólnymi uwarunkowaniami gospodarczymi, potrzebami kapitałowymi spółki oraz ograniczeniami zapisanymi w umowach dotyczących finansowania spółki, zgodnie z którymi w przypadku dokonania wypłat z JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w okresie 12 miesięcy spółka zobowiązana jest do nierekomendowania wypłaty dywidendy z zysku.

Zgodnie z funkcjonującą w spółce polityką dywidendową intencją zarządu JSW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend na poziomie co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy, jednakże polityka ta uzależniona jest od szeregu czynników: aktualnych wyników działalności, przepływów pieniężnych, sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych, ogólnych uwarunkowań gospodarczych, jak również związanych z wypłatą dywidendy ograniczeń prawnych. 

PAP - mini

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24