Wiadomości

PSG wypełnia obowiązek informacyjny nałożony przez URE

Fot. PSG

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że wykonując zalecenia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przystąpiła do przekazywania odbiorcom informacji związanych z zatwierdzeniem przez URE „Planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego".

PSG podkreśla, że informacja taka wysyłana jest standardowo każdego roku i nie oznacza wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Przesyłanie pism z informacją o zatwierdzeniu przez URE planu ograniczeń jest czynnością rutynową, wykonywaną corocznie przez wszystkich Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i nie wynika z bieżącej sytuacji na rynku gazu.

Czytaj też

W myśl przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego \[Dz. U. z 2021 r. poz. 549\] ewentualną decyzję o wprowadzeniu ograniczeń podejmuje Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii.

Szczegółowe informacje na temat planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego i podstawy prawnej tego działania znajdują się na stronie https://www.psgaz.pl/plan-ograniczen .

PSG / Mat. prasowe

Komentarze