Badanie: 82% pracowników sektora oil&gas w Wielkiej Brytanii chce opuścić branżę

30 września 2020, 16:26
Platforma wiertnicza
Fot. Pixabay

Czterech na pięciu pracowników zagranicznych z sektora ropy i gazu w Wielkiej Brytanii, czyli 81,7 procent, rozważa odejście z branży – wynika z badań grup zajmujących się ochroną środowiska.

Platform, Friends of the Earth Scotland i Greenpeace UK opublikowali nową ankietę obejmującą 1383 pracowników zajmujących się wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego na morzu, co stanowi 4,5% tej siły roboczej.

Badanie wykazało, że morale brytyjskich pracowników offshore jest obecnie niskie, a ich największym obawą jest bezpieczeństwo pracy.

Według sondażu 42,8% pracowników naftowo-gazowych na brytyjskim morzu zostało zwolnionych od marca 2020 r. Chociaż bezpieczeństwo pracy było głównym problemem wśród pracowników naftowych i gazowych, mają oni niski poziom zaufania do wsparcia rządowego udzielanego do ich sektora.

Łącznie 81,7% ankietowanych pracowników stwierdziło, że rozważyłoby podjęcie pracy poza przemysłem naftowym i gazowym.

Najmniej satysfakcjonującym elementem obecnych warunków pracy dla pracowników offshore było bezpieczeństwo pracy, a według ankiety za największy priorytet w przejściu do alternatywnej branży uznano również bezpieczeństwo.

"Umiejętności i doświadczenie pracowników zajmujących się ropą i gazem są niezbędne do zapewnienia sprawiedliwego i szybkiego przejścia na energię odnawialną. Wymaga to zaangażowania reprezentatywnej części siły roboczej w partycypacyjne kształtowanie polityki, w ramach której pracownicy mogą pomóc w określaniu polityki, oprócz zaangażowania w związki zawodowe" - napisali autorzy ankiety.

OGUK prowadzi dialog z rządem Wielkiej Brytanii na temat tego, jak wyjście z pandemii i transformacja energetyczna mogą obejmować umiejętności pracowników offshore.

W zeszłym miesiącu badanie przeprowadzone dla organizacji branżowej Scottish Renewables wykazało, że ponad trzy czwarte pracowników naftowych w Szkocji  rozważało przekwalifikowało się, aby znaleźć pracę w przemyśle energii odnawialnej, ponieważ 80% szkockich pracowników naftowych i gazowych uważa, że ​​działania podejmowane w celu ochrony klimatu mogą mieć wpływ na ich karierę.

Reklama

KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24