• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Umowy sprzedaży energii elektrycznej zostaną skorygowane do 13 września br.

Fot. Ministerstwo Energii
Fot. Ministerstwo Energii

Zgodnie z obowiązującymi przepisami spółki obrotu (sprzedawcy) mają obowiązek do 13 września br. dostosować ceny i stawki opłat za energię elektryczną do cen i stawek opłat obowiązujących w 2018 r. dla wszystkich uprawnionych odbiorców, którzy dotychczas płacili ceny wyższe niż w 2018 r. Rozliczenie nastąpi z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że Minister Energii w dniu 28 sierpnia 2019 r. wydał obwieszczenie w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych i stawki dofinansowania. Dokument ten stanowi wypełnienie obowiązku zawartego w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw i zamyka tym samym proces legislacyjny w tym zakresie.

Publikacja obwieszczenia umożliwia obliczenie:

  • kwoty różnicy ceny za I półrocze 2019 r. przez spółki obrotu oraz odbiorców końcowych kupujących energię bezpośrednio na giełdzie,
  • kwoty rekompensaty finansowej za każdy miesiąc II półrocza 2019 r. przez spółki obrotu,
  • kwoty dofinansowania za II półrocze 2019 r. w ramach pomocy de minimis przez średnich i dużych przedsiębiorców.

Wydane obwieszczenie jest dopełnieniem regulacji chroniących odbiorców końcowych przed wzrostem cen energii elektrycznej w 2019 r. Zapewni także właściwe warunki  funkcjonowania i rozwoju zarówno spółek obrotu, jak i przedsiębiorstw – odbiorców energii – podkreśla Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.

Komentarze