CBA rozpoczęło kontrolę w Gaz-Systemie

10 listopada 2020, 10:51
840_472_matched__psij6q_CBA.centralnebiuroantykorupcyjnefot.CBA
Fot. CBA
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Rzeszowie rozpoczęli kontrolę w spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Chodzi o skontrolowanie wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania oraz realizacji zamówień publicznych, a także rozporządzania mieniem w latach 2012-2016 - wszystko w związku z inwestycją na rozbudowę węzła Rembelszczyzna.

„Kontrolowana spółka  jest krajowym operatorem systemu przesyłowego na terenie Polski, odpowiedzialnym za przesył gazu ziemnego, co stanowi o jej szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym” – czytamy w komunikacie CBA.

Kontrola CBA dotyczy realizowanej w latach 2012-2016 inwestycji na rozbudowę węzła Rembelszczyzna w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia. Czynności kontrolne koncentrować się będą na weryfikacji zmian wprowadzonych do opisanego zamówienia, zarówno w postaci rozwiązań zamiennych, jak również zawierania dodatkowych umów w trybach pozaprzetargowych. Działania CBA zmierzać będą do ustalenia, czy powyżej opisane działania mogły doprowadzić do powstania szkody w wielkich rozmiarach po stronie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Przewidywany czas trwania kontroli to 3 miesiące. Okres ten może zostać jednak przedłużony o kolejne 6 miesięcy. (CBA)

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24