Rekordowy czerwiec na TGE

3 lipca 2020, 14:42
strommast-3906852_1280
Fot. Pixabay
Energetyka24
Energetyka24

Czerwiec był miesiącem rekordowych obrotów na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej, które wyniosły 250 306 MWh – o 74,3 proc. więcej m/m i o 68,7 proc. więcej niż w kwietniu.

Ostatnie sześć miesięcy to najlepsza pierwsza połowa roku pod względem obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym w historii TGE. Obroty na rynku energii elektrycznej wyniosły 129,4 TWh (wzrost r/r o 33,1 proc.), a na rynku gazu ziemnego 75,7 TWh (wzrost r/r o 15,0 proc.).

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu 2020 roku 18 868 337 MWh, co oznacza wzrost o 14,5 proc. w stosunku do czerwca 2019 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w czerwcu na poziomie 218,18 zł/MWh i jest to wzrost o 44,60 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2021 (BASE_Y-21) wyniosła w czerwcu 232,61 zł/MWh, co stanowi wzrost o 10,92 zł/MWh względem analogicznej ceny z maja br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w czerwcu transakcje o wolumenie 8 295 945 MWh. Oznacza to spadek r/r o 33,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w czerwcu 27,95 zł/MWh i jest to spadek o 3,84 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2021 (GAS_BASE_Y-21) wyniosła w czerwcu 63,67 zł/MWh, czyli o 1,34 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju bieżącego roku.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w czerwcu 2 442 453 MWh, co stanowi wzrost r/r o 21,3 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 124,98 zł/MWh i oznacza to spadek o 1,77 zł/MWh względem maja bieżącego roku.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w czerwcu o 86,1 proc. r/r, do poziomu 15 009 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF wyniosła 1 821,23 zł/toe (spadek względem maja br. o 177,57 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 596 960 MWh, co stanowi wzrost o 40,7 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła 1,18 zł/MWh i jest to spadek o 0,17 zł/MWh w stosunku do maja.

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
And
niedziela, 5 lipca 2020, 13:01

warto aby ktoś sprawdzał dane. wychodzi, że codziennie w każdej godzinie nasza gospodarka pobierał ponad 26 000 MWh.

Tweets Energetyka24